Organisatie historie.
Het recreatief biljarten is in de Bollenstreek begonnen in 1980 voor de oudere biljarters die overdag kunnen spelen. Bij aanvang waren er 8 verenigingen. Sinds 11 november 1991 als één vereniging aangemeld bij de KNBB met de verenigingsnaam: Commissie Recreatief Biljarten Bollenstreek.
Begin 2002 is de CRBB uit de KNBB gestapt en eind 2002 met een deel van de leden weer aangemeld, met het verenigingsnummer KNBB 12720. Organisatorisch vallende onder het gewest de Duinstreek met een eigen ledenadministratie en reglementen.