Commissie Recr. Biljarten Bollenstreek

Cookie Beleid

Commissie Recreatief Biljarten Bollenstreek

P/a.  Houtmanstraat 27
2161 TN  Lisse

          1.1 Statistieken/Analyse - Cookies waarmee wij het gebruik van crbb.nl                         kunnen meten

·         2.1 het bijhouden van het aantal bezoekers op crbb.nl en onze webpagina’s

·         2.2 het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

·         2.3 het optimaliseren van de website

Commissie Recr. Biljarten Bollenstreek  |  wedstrijdleider#crbb.nl
U bent bezoeker no
0023842